Dobór urządzeń

T-SOL Program dynamicznej symulacji do projektowania i optymalizacji pracy kolektorów słonecznych.

Oferujemy wykonanie symulacji pracy kolektorów słonecznych w warunkach rzeczywistych z uwzględnianiem wielu czynników tj. zapotrzebowania na energię cieplną, położeniem geograficznym, nachylenie dachu, czasu w jakim korzystamy z ciepłej wody itp. z uwzględnianiem możliwości występowania niekorzystnych zjawisk takich jak brak odbioru ciepła czy brak zasilania energią elektryczną.

T-sol uwzględnia wiele różnych konfiguracji układu hydraulicznego


 

Teraz dostępne również dwa nowe moduły programu
Moduł basenu

Moduł dużej instalacji solarnej


 

Raport wyników
Program T-sol Profesional pozwala przeanalizować osiągnięte wyniki pod względem pokrycia zapotrzebowania na energię , sprawność instalacji , oszczędności paliwa, ograniczenia emisji CO2 i wielu innych parametrów, prezentując je w raporcie skróconym lub w postaci pełnej tabeli wyników.


Przykładowy wynik symulacji